Wie is die Man van Smarten?

Door Alan M. Shore

Als jongvolwassene was ik net als iedere andere Joodse persoon die ik ooit gekend had – het horen van de naam Jezus riep in mij een hoop complexe emoties op, wat vooral overheerst werd door schaamte.

Ik was verbijsterd over de overvloed aan kerken, kruisen, beelden, schilderijen en straatpredikers die ik bijna overal om mij heen zag. Ik kon het niet bevatten. Als je daaraan het wantrouwen richting de christelijke wereld toevoegt, dat praktisch in mijn DNA gegrift was, zal het je niet verbazen dat het leren kennen van Jezus niet hoog op mijn prioriteitenlijstje stond.

Bovendien, wat kon Zijn dood nu in vredesnaam met mij te maken hebben? Hij was gekruisigd. Nou, en? Het was een droevige tragedie, maar ver van mijn bed. Wat zou de dood van een man, twintig eeuwen geleden, vandaag de dag met mij te maken kunnen hebben?

In die tijd dat ik deze vragen had, liet iemand mij Jesaja 53 zien. Deze verzen spraken mij aan. Ik was voor het eerst in staat om een verbinding te leggen met deze hulpeloze lijdende, aan wie een bovenmatige hoeveelheid van de verwerping, het verdriet, de vernedering en het lijden dat de geschiedenis van mijn volk scheen te kenmerken, was toebedeeld. Samengevoegd met andere stukken kennis die op mij af kwamen, kon ik begrijpen dat het Jezus was.

Jesaja 53 hielp mij om twee dingen van essentieel belang te begrijpen. Het eerste is dat het lijden van de Man van Smarten zinvol is – niet alleen in abstracte zin, maar ook op concrete manieren, die ons helpen om onszelf en onze omstandigheden te begrijpen. Als het lijden van Jesjoea reëel wordt voor ons, helpt het ons op de een of andere manier ons eigen lijden te dragen. Nadat ik dit verband had gelegd, kon ik Jezus niet langer zien als vreemd aan het Joodse leven. Het was nogal het tegenovergestelde. Ik zag Hem als de belichaming van de Joodse ervaring van alle tijden – voorbestemd om te lijden onder de handen van de wereld, om uiteindelijk toch door God gerechtvaardigd te worden.

Wat sommige Rabbi's zeggen

Naast de opvatting dat over het algemeen gedacht wordt dat de Messias zal komen om het Koninkrijk van God te herstellen, is er in het Joodse denken ook een basis voor een lijdende Messias. De basis om te geloven dat de Messias in alle nederigheid zou komen en zou lijden voor de zonden van het Joodse volk, vinden we in ons hoofdstuk, Jesaja 53.

Lees meer

Ik ben Joods.. wat nu?

Toen iemand mij vertelde dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, dacht ik: “Je krijgt mij nooit zover om dat te geloven, tenzij je het me weet aan te tonen vanuit een Joodse context. Laat het me zien vanuit onze eigen heilige geschriften, dan zal ik het eens nader bekijken.

Lees meer

The Bible in the 21st Century

Many of us have an anti-supernatural bias. We quickly dismiss whatever is deemed “non-rational,” supernatural or old-fashioned and archaic—which is the way many of us view the teachings of the Bible. But can we be open-minded enough to consider a different perspective?

Read more...