Levensveranderende woorden van een Joodse profeet

Door Lawrence Hirsch

Mijn oudere broer, Alan, was altijd een waarheidszoeker. Hij schokte, zacht gezegd, het gezin, toen hij op een weekend thuis kwam van het leger met een Bijbel en wat religieuze lectuur in zijn tassen. Ik was ongeveer veertien jaar oud, en ik herinner me nog het geschreeuw en de tranen, terwijl mijn moeder en vader hem ermee confronteerden.

Lees meer...

Een Joodse matroos leest Jesaja 53

Door Israel Cohen

Toen ik eenmaal bij de Marine was, en weg van mijn ouders, had ik de kans om nieuwe dingen te doen – niet allemaal per se koosjer — en ook om over bepaalde zaken na te denken waar ik van te voren nooit had kunnen bedenken: zoals dat Jesjoea de Messias zou zijn.

Lees meer...

Wie is die Man van Smarten?

Door Alan M. Shore

Als jongvolwassene was ik net als iedere andere Joodse persoon die ik ooit gekend had – het horen van de naam Jezus riep in mij een hoop complexe emoties op, wat vooral overheerst werd door schaamte.

Lees meer...

Wat sommige Rabbi's zeggen

Naast de opvatting dat over het algemeen gedacht wordt dat de Messias zal komen om het Koninkrijk van God te herstellen, is er in het Joodse denken ook een basis voor een lijdende Messias. De basis om te geloven dat de Messias in alle nederigheid zou komen en zou lijden voor de zonden van het Joodse volk, vinden we in ons hoofdstuk, Jesaja 53.

Lees meer

Ik ben Joods.. wat nu?

Toen iemand mij vertelde dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, dacht ik: “Je krijgt mij nooit zover om dat te geloven, tenzij je het me weet aan te tonen vanuit een Joodse context. Laat het me zien vanuit onze eigen heilige geschriften, dan zal ik het eens nader bekijken.

Lees meer

The Bible in the 21st Century

Many of us have an anti-supernatural bias. We quickly dismiss whatever is deemed “non-rational,” supernatural or old-fashioned and archaic—which is the way many of us view the teachings of the Bible. But can we be open-minded enough to consider a different perspective?

Read more...