Voorwoord

Eén hoofdstuk kan jouw leven veranderen!

Dat hoofdstuk is Jesaja 53 en is te vinden in het best verkochte boek ter wereld: de Bijbel, de Joodse Bijbel, vaak beschreven als het Oude Testament.

Dit boek is hoofdzakelijk geschreven voor mensen die niet gelovig zijn. Aangezien Jesaja 53 te vinden is in de Joodse Bijbel, is dat wat je gaat lezen, geschreven met de Joodse lezer in het achterhoofd. Echter is dit niet zo exclusief bedoeld. Net zoals Jeruzalem – een Joodse stad die belangrijk is voor veel geloven – is de Joodse Bijbel, van oorsprong Joodse documenten, ook belangrijk voor christenen. Daarnaast wordt er in de Koran naar het Oude Testament verwezen. Daarom, ook al is dit boek in de eerste plaats geschreven voor Joodse mensen, wordt dit boek hopelijk ook gelezen en begrepen door een grote diversiteit aan gelovigen uit verschillende religies: christenen, moslims, boeddhisten, hindoestanen en door hen die geen officiële religie aanhangen, maar die ernaar zoeken om hun relatie met God te verdiepen.

Er zijn verschillende redenen waarom Jesaja 53 jouw leven kan veranderen. Als een hoofdstuk van de Joodse Bijbel is Jesaja 53 onderdeel van het boek dat onze geschiedenis, ethiek en religie beschrijft. Het beschrijft de basis van onze Joodse erfenis. In de Joodse Bijbel is daarnaast aanzienlijk veel informatie te vinden wat betreft Gods liefde en plan voor de niet-joden. Of je nou Joods bent of niet, gelovig of niet, ik hoop dat je zult ontdekken dat het lezen en begrijpen van Jesaja 53 je leven gaat veranderen.

Laat me een aantal redenen aan dragen waarom ik hoop dat je Jesaja 53 zinvol vindt:

Dit hoofdstuk helpt je om een aantal zaken van jezelf te begrijpen – met name die zaken die gaan over je relatie met de God van Abraham, Isaac en Jacob.

Dit hoofdstuk toont aan dat de Bijbel te vertrouwen is.

Dit hoofdstuk laat je kennis maken met God, die de toekomst voorspelt en deze tot geschiedenis maakt.

Dit hoofdstuk helpt je, je verwachting te vormen van wie de Messias zal zijn. Je zult ontdekken hoe dit hoofdstuk tot vervulling is gekomen in het leven van Hem van wie door velen gezegd wordt: “de grootste Jood die ooit heeft geleefd”.

Dit boek is geschreven door een Messiaanse Jood – een Joods persoon die gelooft dat Jezus (Jesjoea) de Messias van Israël is, de vervulling van Jesaja 53 – en wiens leven vervolgens compleet is veranderd.

Doordat ik ben opgevoed in een traditioneel Joods gezin begrijp ik de moeilijkheden om de mogelijkheid open te houden dat Jezus de Messias is. Veel van mijn Joodse broeders zijn op zoek naar diepere spiritualiteit en verlangen naar een intieme, persoonlijke relatie met God. Velen van ons hebben dit niet gevonden binnen het Joodse geloof, maar we denken er ook niet over om ons los te maken van de Joodse gemeenschap.

Toen ik vele jaren geleden tot geloof kwam dat Jesjoea de Messias is, had ik geen enkele intentie om mij los te maken van mijn Joods-zijn. Ik was op zoek naar authentieke spiritualiteit en ik kan me voorstellen dat jij daar ook naar op zoek bent. Ik hoop dat je – op zijn minst voor even – het algemene idee opzij kunt schuiven dat je niet in Jezus kunt geloven én tegelijkertijd Joods kunt zijn.

Als een van de grootste Joodse profeten de Messiaanse details voorspelt die in Jesjoea hun ultieme vervulling vinden, dan is dat al de basis die ons laat zien dat je wel degelijk Joods kunt zijn én kan geloven in Jesjoea.

Bovenal hoop ik dat door het lezen van dit boek je ziel diep geraakt zal worden door God. Ik bid dat je spirituele zoektocht naar een diepere en intiemere relatie met de Schepper werkelijkheid zal worden in jouw leven, net zoals dit werkelijkheid is geworden in mijn leven. Er is geen enkele relatie in de wereld denkbaar die meer bevrediging geeft – of die meer vreugde of voldoening oplevert – dan de relatie met de God van Abraham, Isaäk en Jakob.

Het doel van dit boek is niet, om je te overtuigen van geloof te veranderen. Het doel is, je deze nieuwe relatie te laten ontdekken met de Ene die je gemaakt heeft naar Zijn beeld en je heeft geschapen voor deze relatie. Het niet kennen van God is als het niet kennen van je moeder of vader; het laat een diep gat achter in je ziel, dat alleen gevuld kan worden door het ontdekken waar je vandaan komt. Zonder God te kennen is het moeilijk om antwoord te geven op de fundamentele vragen van het leven: Waarom ben ik hier? Wat is mijn doel van het leven? Hoe leef ik mijn leven zó dat het mij de meeste voldoening geeft en dat het mij helpt om een betere persoon te worden? Deze vragen zijn of een plaag voor ons, of ze drijven ons in de armen van onze Schepper.

Ik bid dat de Heer je pad mag verlichten en je inzicht zal geven om Jesaja 53 te begrijpen. En dat je een nieuwe en persoonlijke relatie mag aangaan met die God die je gemaakt heeft en van je houdt.

Dr. Mitch Glaser

Jeruzalem
Mei 2010

Wat sommige Rabbi's zeggen

Naast de opvatting dat over het algemeen gedacht wordt dat de Messias zal komen om het Koninkrijk van God te herstellen, is er in het Joodse denken ook een basis voor een lijdende Messias. De basis om te geloven dat de Messias in alle nederigheid zou komen en zou lijden voor de zonden van het Joodse volk, vinden we in ons hoofdstuk, Jesaja 53.

Lees meer

Ik ben Joods.. wat nu?

Toen iemand mij vertelde dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, dacht ik: “Je krijgt mij nooit zover om dat te geloven, tenzij je het me weet aan te tonen vanuit een Joodse context. Laat het me zien vanuit onze eigen heilige geschriften, dan zal ik het eens nader bekijken.

Lees meer