Veel gestelde vragen

Waar gaat het boek over?

Het boek gaat over twee fundamentele vragen. Is er een geloofwaardige basis dat Jezus de rol van de persoon, zoals beschreven in Jesaja hoofdstuk 53, heeft vervuld? En als dat zo is, welke gevolgen heeft dit dan voor Joodse mensen en anderen?

Waarom zou ik vandaag de dag de Bijbel serieus moeten nemen?

De Bijbelse boodschap van de voortdurende relatie tussen de mens en zijn Schepper is vandaag niet minder relevant dan duizenden jaren geleden. Hoewel de technologische vooruitgang en ontwikkelingen op intellectueel gebied ons een andere kijk op zaken geven dan onze voorouders, is de menselijke natuur in wezen hetzelfde gebleven. We worstelen met dezelfde mysteries van onze voorouders – die van le-ven en dood en de zoektocht naar betekenis te midden van de onze-kerheden van het dagelijks leven. De Bijbel behandelt al deze zorgen, evenals andere zorgen. Als je de Bijbel open slaat, zou je zo maar eens verrast kunnen worden hoe hedendaags een oude tekst kan zijn.

Is het niet onmogelijk dat Jezus het onderwerp is van Jesaja 53, aangezien de Messias blijkbaar nog niet is gekomen?

Deze vraag toont een aantal onderstellingen, waarover we vragen stellen. Is het echt duidelijk dat de Messias niet gekomen is? Als dat zo is, ja, dan is het onmogelijk dat Jezus het onderwerp is van Jesaja 53 (aangenomen dat het onderwerp van Jesaja 53 de Messias is). Maar hoe is het duidelijk dat de Messias nog niet gekomen is? Als dat is vanwege het traditionele geloof dat de komst van de Messias “de komende wereld” zal brengen, dan, nogmaals, is het inderdaad onmogelijk dat Jezus de Messias is. Maar wat als de rol van de Messias die van de Lijdende Knecht bevat? Wat als Zijn lijden om onzentwil, zoals beschreven in Jesaja 53, nu juist datgene is waartoe Jezus gezonden was om dat te vervullen? Dit zijn de zaken die wij onderzoeken, vanuit de Joodse traditie en door het verslag van het Nieuwe Testament.

Het concept van een lijdende Messias is niet Joods, ofwel?

Hoewel het niet een gangbaar motief is in de Joodse literatuur, is dit begrip niet onbekend – zoals je zult zien als je de tijd neemt om het hoofdstuk te lezen wat gewijd is aan een diepgaand onderzoek van deze vraag.

Hoe weten we dat Jesaja 53 geschreven is vóór de tijd van Jezus?

Een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen van alle tijden, zijn de Dode Zee rollen, die een bijna intacte rol van het boek Jesaja bevatten. Wetenschappelijke overeenstemming, waartoe men kwam na analyse van de rol zelf, samen met paleografische en schriftdateringsstudies, plaatsen de rol in 150-100 VDGJ. Dit is onomstotelijk bewijs dat Jesaja 53 geschreven is vóór de tijd van Jezus.

Staat de Jesaja 53 die jij leest, in de Joodse Bijbel, of in de Christelijke?

In feite staat het in beide. De Joodse Bijbel bestaat uit de Tora (Wet), Nevi’iem (Profeten) en de Chetoeviem (Geschriften). Jesaja is een van de profeten van de Joodse Bijbel. De Christelijke Bijbel bestaat uit de Joodse Bijbel plus de geschriften van het Nieuwe Testament. Vanaf het eerste begin hebben christenen erkend dat de aanspraken aangaande Jezus afhangen van zijn vervulling van de eerdere profetieën van de Joodse Bijbel. Als Jezus niet de vervulling van Jesaja 53 en een heleboel andere profetieën van de joodse Bijbel is, is Hij niet de Messias. Maar wat als Hij dat wél is? Dat is het hart van de zaak.

Wat sommige Rabbi's zeggen

Naast de opvatting dat over het algemeen gedacht wordt dat de Messias zal komen om het Koninkrijk van God te herstellen, is er in het Joodse denken ook een basis voor een lijdende Messias. De basis om te geloven dat de Messias in alle nederigheid zou komen en zou lijden voor de zonden van het Joodse volk, vinden we in ons hoofdstuk, Jesaja 53.

Lees meer

Ik ben Joods.. wat nu?

Toen iemand mij vertelde dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, dacht ik: “Je krijgt mij nooit zover om dat te geloven, tenzij je het me weet aan te tonen vanuit een Joodse context. Laat het me zien vanuit onze eigen heilige geschriften, dan zal ik het eens nader bekijken.

Lees meer