De Bijbel in de 21e eeuw

Velen van ons, die in de 21e eeuw leven, hebben een vooroordeel tegen het bovennatuurlijke. We wijzen snel alles af wat “niet rationeel” of bovennatuurlijk, ouderwets of verouderd wordt geacht – want dat is hoe velen van ons de onderwijzingen van de Bijbel zien. Maar kunnen we er open in staan en een andere zienswijze overwegen?

Wij zijn opgevoed met een rationele denkwijze, maar velen hebben nooit de kans gekregen om objectief te bekijken of rationalisme wel of niet juist is. Hoewel we zijn opgevoed in het humanistische geloof in de goedheid van de mens, hebben velen van ons serieuze twijfels over deze opvatting. We voelen aan dat er iets fout zit met ons standpunt, maar we weten niet zo zeker wat het is of hoe het opgelost moet worden.

Misschien is het tijd dat wij sommige van onze vooroordelen terzijde schuiven en ons hart en onze gedachten openen voor de mogelijkheid dat er een persoonlijke God is, die tot ons gesproken heeft, en dat Hij iets heeft wat voor ons heel belangrijk is om te begrijpen. Misschien moeten wij een stapje terug doen van hoe we zijn opgevoed, en heroverwegen of het juist is om tegen het bovennatuurlijke te zijn – of dat te rechtvaardigen is en of het de enige manier is om naar het leven te kijken. Laten we eens op een nieuwe manier kijken naar spiritualiteit en geloof, wat toch de bron is geweest voor aanzienlijke schoonheid en menslievendheid.

Er is voor ons de verleiding om in de val van “moderne wetenschappelijke arrogantie” te trappen. Met andere woorden: wij geloven dat het verleden beoordeeld kan en moet worden op basis van wat wij vandaag begrijpen en weten.

Als deze methode wordt toegepast op de Bijbel, zijn wij er snel bij om zijn nauwkeurigheid af te wijzen. Dit komt doordat wij de Bijbel benaderen vanuit Westers humanistisch en rationeel denkkader, wat op zichzelf een filosofie is die onze bril kleurt. Als we die op de Bijbel toepassen, geeft dit een gebrekkige grond ter evaluatie.

Het is intellectueel gezien niet eerlijk om de historiciteit van de bijbelse gebeurtenissen te verwerpen – van de splijting van de Rode Zee tot het geven van de Wet op de Berg Sinaï of het karakter van voorspellende profetie – simpelweg omdat we beïnvloed zijn om zonder gegronde reden te geloven dat de Bijbel een mythe is.

De laatste honderd jaar is er meer bewijs geleverd voor de betrouwbaarheid van het verhaal van de Bijbel, dan dat men heeft kunnen aantonen dat het niet waar is. Veel details van de Bijbel – de chronologie, geografie, huwelijksgebruiken enz. – zijn door archeologische vondsten en oude geschriften zoals de Dode Zee rollen, eerder bevestigd dan ontkend.

Om Jesaja hoofdstuk 53 beter te kunnen begrijpen, is het goed om onze vooroordelen over de Bijbel opzij te schuiven en de Bijbel voor zichzelf te laten spreken.

Wat sommige Rabbi's zeggen

Naast de opvatting dat over het algemeen gedacht wordt dat de Messias zal komen om het Koninkrijk van God te herstellen, is er in het Joodse denken ook een basis voor een lijdende Messias. De basis om te geloven dat de Messias in alle nederigheid zou komen en zou lijden voor de zonden van het Joodse volk, vinden we in ons hoofdstuk, Jesaja 53.

Lees meer

Ik ben Joods.. wat nu?

Toen iemand mij vertelde dat Jezus de beloofde Messias van Israël is, dacht ik: “Je krijgt mij nooit zover om dat te geloven, tenzij je het me weet aan te tonen vanuit een Joodse context. Laat het me zien vanuit onze eigen heilige geschriften, dan zal ik het eens nader bekijken.

Lees meer